>1nkw_4 mol:protein length:36  50S ribosomal protein L36
MKVRSSVKKMCDNCKVVRRHGRVLVICSNVKHKQRQ