>1nwy_1 mol:protein length:55  ribosomal protein L33
MAKDGPRIIVKMESSAGTGFYYTTTKNRRNTQAKLELKKYDPVAKKHVVFREKKV