>1nwy_4 mol:protein length:37  ribosomal protein L36
MKVRSSVKKMCDNCKVVRRHGRVLVICSNVKHKQRQG