>1nwy_K mol:protein length:141  ribosomal protein L16
MLLPKRTKFRKQFRGRMTGDAKGGDYVAFGDYGLIAMEPAWIKSNQIEACRIVMSRHFR
RGGKIYIRIFPDKPVTKKPAETRMGKGKGAVEYWVSVVKPGRVMFEVAGVTEEQAKEAF
RLAGHKLPIQTKMVKREVYDEAQ