>1nwy_Z mol:protein length:59  ribosomal protein L32
AKHPVPKKKTSKSKRDMRRSHHALTAPNLTECPQCHGKKLSHHICPNCGYYDGRQVLAV