>1o6k_A mol:protein length:336  RAC-BETA SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE
KVTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKATGRYYAMKILRKEVIIAKDEVAHTVTESRVL
QNTRHPFLTALKYAFQTHDRLCFVMEYANGGELFFHLSRERVFTEERARFYGAEIVSAL
EYLHSRDVVYRDIKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGISDGATMKTFCGTPEYLAPEVL
EDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHERLFELILMEEIRFPRTLSPEAKSLL
AGLLKKDPKQRLGGGPSDAKEVMEHRFFLSINWQDVVQKKLLPPFKPQVTSEVDTRYFD
DEFTAQSITITPPDRYDSLGLLELDQRTHFPQFDYSASIRE