>1o6l_A mol:protein length:337  RAC-BETA SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE
KVTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKATGRYYAMKILRKEVIIAKDEVAHTVTESRVL
QNTRHPFLTALKYAFQTHDRLCFVMEYANGGELFFHLSRERVFTEERARFYGAEIVSAL
EYLHSRDVVYRDIKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGISDGATMKTFCGTPEYLAPEVL
EDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHERLFELILMEEIRFPRTLSPEAKSLL
AGLLKKDPKQRLGGGPSDAKEVMEHRFFLSINWQDVVQKKLLPPFKPQVTSEVDTRYFD
DEFTAQSITITPPDRYDSLGLLELDQREEQEMFEDFDYIADW