>1ol5_A mol:protein length:282  SERINE/THREONINE KINASE 6
ESKKRQWALEDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHQLRR
EVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITE
LANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLLGSAGELKIADFGWSVHAPSSRRTTLCGTLDYLPP
EMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPDFVTEGAR
DLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNCQNKESASKQS
>1ol5_B mol:protein length:43  RESTRICTED EXPRESSION PROLIFERATION ASSOCIATED PROTEIN 100
MAQVKSSYSYDAPSDFINFSSLDDEGDTQNIDSWFEEKANLEN
>1ol5_B mol:protein length:43  RESTRICTED EXPRESSION PROLIFERATION ASSOCIATED PROTEIN 100
MAQVKSSYSYDAPSDFINFSSLDDEGDTQNIDSWFEEKANLEN