>1orb_A mol:protein length:296  CARBOXYMETHYLATED RHODANESE
VHQVLYRALVSTKWLAESVRAGKVGPGLRVLDASWYSPGTREARKEYLERHVPGASFFD
IEECRDKASPYEVMLPSEAGFADYVGSLGISNDTHVVVYDGDDLGSFYAPRVWWMFRVF
GHRTVSVLNGGFRNWLKEGHPVTSEPSRPEPAIFKATLNRSLLKTYEQVLENLESKRFQ
LVDSRAQGRYLGTQPEPDAVGLDSGHIRGSVNMPFMNFLTEDGFEKSPEELRAMFEAKK
VDLTKPLIATCRKGVTACHIALAAYLCGKPDVAIYDGSWFEWFHRAPPETWVSQGKGGK
A