>1oti_A mol:protein length:125  Photoactive yellow protein
MEHVAFGSEDIENTLAKMDDGQLDGLAFGAIQLDGDGNILQYNAAQGDITGRDPKQVIG
KNFFKDVAPCTDSPEFYGKFKEGVASGNLNTMFEYTFDYQMTPTKVKVHMKKALSGDSY
WVFVKRV