>1prh_A mol:protein length:554  PROSTAGLANDIN H2 SYNTHASE-1
VNPCCYYPCQHQGICVRFGLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPEIWTWLRTTLRPSPSFIHF
LLTHGRWLWDFVNATFIRDTLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNIAHDYISWESFSNVSYYTR
ILPSVPRDCPTPMGTKGKKQLPDAEFLSRRFLLRRKFIPDPQGTNLMFAFFAQHFTHQF
FKTSGKMGPGFTKALGHGVDLGHIYGDNLERQYQLRLFKDGKLKYQMLNGEVYPPSVEE
APVLMHYPRGIPPQSQMAVGQEVFGLLPGLMLYATIWLREHQRVCDLLKAEHPTWGDEQ
LFQTAKLILIGETIKIVIEEYVQQLSGYFLQLKFDPELLFGAQFQYRNRIAMEFNQLYH
WHPLMPDSFRVGPQDYSYEQFLFNTSMLVDYGVEALVDAFSRQPAGRIGGGRNIDHHIL
HVAVDVIKESRVLRLQPFNEYRKRFGMKPYTSFQELTGEKEMAAELEELYGDIDALEFY
PGLLLEKCHPNSIFGESMIEMGAPFSLKGLLGNPICSPEYWKASTFGGEVGFNLVKTAT
LKKLVCLNTKTCPYVSFHVPDPR