>1q9s_A mol:protein length:149  hypothetical protein FLJ11149
IMRHLPYFCRGQVVRGFGRGSKQLGIPTANFPEQVVDNLPADISTGIYYGWASVGSGDV
HKMVVSIGWNPYYKNTKKSMETHIMHTFKEDFYGEILNVAIVGYLRPEKNFDSLESLIS
AIQGDIEEAKKRLELPEYLKIKEDNFFQVSK
>1q9s_A mol:protein length:149  hypothetical protein FLJ11149
IMRHLPYFCRGQVVRGFGRGSKQLGIPTANFPEQVVDNLPADISTGIYYGWASVGSGDV
HKMVVSIGWNPYYKNTKKSMETHIMHTFKEDFYGEILNVAIVGYLRPEKNFDSLESLIS
AIQGDIEEAKKRLELPEYLKIKEDNFFQVSK