>1qd7_I mol:protein length:89  S17 RIBOSOMAL PROTEIN
QRKVYVGRVVSDKMDKTITVLVETYKKHPLYGKRVKYSKKYKAHDEHNEAKVGDIVKIM
ETRPLSATKRFRLVEIVEKAVRAGAGAGAA