>1qfg_A mol:protein length:725  PROTEIN (FERRIC HYDROXAMATE UPTAKE RECEPTOR)
AVEPKEDTITVTAAPAPQESAWGPAATIAARQSATGTKTDTPIQKVPQSISVVTAEEMA
LHQPKSVKEALSYTPGVSVGTRGASNTYDHLIIRGFAAEGQSQNNYLNGLKLQGNFYND
AVIDPYMLERAEIMRGPVSVLYGKSSPGGLLNMVSKRPTTEPLKEVQFKAGTDSLFQTG
FDFSDSLDDDGVYSYRLTGLARSANAQQKGSEEQRYAIAPAFTWRPDDKTNFTFLSYFQ
NEPETGYYGWLPKEGTVEPLPNGKRLPTDFNEGAKNNTYSRNEKMVGYSFDHEFNDTFT
VRQNLRFAENKTSQNSVYGYGVCSDPANAYSKQCAALAPADKGHYLARKYVVDDEKLQN
FSVDTQLQSKFATGDIDHTLLTGVDFMRMRNDINAWFGYDDSVPLLNLYNPSSHHHHHH
GSSVNTDFDFNAKDPANSGPYRILNKQKQTGVYVQDQAQWDKVLVTLGGRYDWADQESL
NRVAGTTDKRDDKQFTWRGGVNYLFDNGVTPYFSYSESFEPSSQVGKDGNIFAPSKGKQ
YEVGVKYVPEDRPIVVTGAVYNLTKTNNLMADPEGSFFSVEGGEIRARGVEIEAKAALS
ASVNVVGSYTYTDAEYTTDTTYKGNTPAQVPKHMASLWADYTFFDGPLSGLTLGTGGRY
TGSSYGDPANSFKVGSYTVVDALVRYDLARVGMAGSNVALHVNNLFDREYVASCFNTYG
CFWGAERQVVATATFRF