>1qfm_A mol:protein length:710  PROTEIN (PROLYL OLIGOPEPTIDASE)
MLSFQYPDVYRDETAIQDYHGHKVCDPYAWLEDPDSEQTKAFVEAQNKITVPFLEQCPI
RGLYKERMTELYDYPKYSCHFKKGKRYFYFYNTGLQNQRVLYVQDSLEGEARVFLDPNI
LSDDGTVALRGYAFSEDGEYFAYGLSASGSDWVTIKFMKVDGAKELPDVLERVKFSCMA
WTHDGKGMFYNAYPQQDGKSDGTETSTNLHQKLYYHVLGTDQSEDILCAEFPDEPKWMG
GAELSDDGRYVLLSIREGCDPVNRLWYCDLQQESNGITGILKWVKLIDNFEGEYDYVTN
EGTVFTFKTNRHSPNYRLINIDFTDPEESKWKVLVPEHEKDVLEWVACVRSNFLVLCYL
HDVKNTLQLHDLATGALLKIFPLEVGSVVGYSGQKKDTEIFYQFTSFLSPGIIYHCDLT
KEELEPRVFREVTVKGIDASDYQTVQIFYPSKDGTKIPMFIVHKKGIKLDGSHPAFLYG
YGGFNISITPNYSVSRLIFVRHMGGVLAVANIRGGGEYGETWHKGGILANKQNCFDDFQ
CAAEYLIKEGYTSPKRLTINGGSNGGLLVATCANQRPDLFGCVIAQVGVMDMLKFHKYT
IGHAWTTDYGCSDSKQHFEWLIKYSPLHNVKLPEADDIQYPSMLLLTADHDDRVVPLHS
LKFIATLQYIVGRSRKQNNPLLIHVDTKAGHGAGKPTAKVIEEVSDMFAFIARCLNIDW
IP