>1qo0_A mol:protein length:385  AMIC
MGSHQERPLIGLLFSETGVTADIERSQRYGALLAVEQLNREGGVGGRPIETLSQDPGGD
PDRYRLCAEDFIRNRGVRFLVGCYMSHTRKAVMPVVERADALLCYPTPYEGFEYSPNIV
YGGPAPNQNSAPLAAYLIRHYGERVVFIGSDYIYPRESNHVMRHLYRQHGGTVLEEIYI
PLYPSDDDLQRAVERIYQARADVVFSTVVGTGTAELYRAIARRYGDGRRPPIASLTTSE
AEVAKMESDVAEGQVVVAPYFSSIDTPASRAFVQACHGFFPENATITAWAEAAYWQTLL
LGRAAQAAGNWRVEDVQRHLYDIDIDAPQGPVRVERQNNHSRLSSRIAEIDARGVFQVR
WQSPEPIRPDPYVVVHNLDDWSASMGGGPLP