>1qxr_B mol:protein length:189  Glucose-6-phosphate isomerase
MYKEPFGVKVDFETGIIEGAKKSVRRLSDMEGYFVDERAWKELVEKEDPVVYEVYAVEQ
EEKEGDLNFATTVLYPGKVGKEFFFTKGHFHAKLDRAEVYVALKGKGGMLLQTPEGDAK
WISMEPGTVVYVPPYWAHRTVNIGDEPFIFLAIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEENG
EVKVVDNPRWKK
>1qxr_A mol:protein length:189  Glucose-6-phosphate isomerase
MYKEPFGVKVDFETGIIEGAKKSVRRLSDMEGYFVDERAWKELVEKEDPVVYEVYAVEQ
EEKEGDLNFATTVLYPGKVGKEFFFTKGHFHAKLDRAEVYVALKGKGGMLLQTPEGDAK
WISMEPGTVVYVPPYWAHRTVNIGDEPFIFLAIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEENG
EVKVVDNPRWKK
>1qxr_B mol:protein length:189  Glucose-6-phosphate isomerase
MYKEPFGVKVDFETGIIEGAKKSVRRLSDMEGYFVDERAWKELVEKEDPVVYEVYAVEQ
EEKEGDLNFATTVLYPGKVGKEFFFTKGHFHAKLDRAEVYVALKGKGGMLLQTPEGDAK
WISMEPGTVVYVPPYWAHRTVNIGDEPFIFLAIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEENG
EVKVVDNPRWKK