>1qy4_B mol:protein length:189  Glucose-6-phosphate isomerase
MYKEPFGVKVDFETGIIEGAKKSVRRLSDMEGYFVDERAWKELVEKEDPVVYEVYAVEQ
EEKEGDLNFATTVLYPGKVGKEFFFTKGHFHAKLDRAEVYVALKGKGGMLLQTPEGDAK
WISMEPGTVVYVPPYWAHRTVNIGDEPFIFLAIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEENG
EVKVVDNPRWKK
>1qy4_B mol:protein length:189  Glucose-6-phosphate isomerase
MYKEPFGVKVDFETGIIEGAKKSVRRLSDMEGYFVDERAWKELVEKEDPVVYEVYAVEQ
EEKEGDLNFATTVLYPGKVGKEFFFTKGHFHAKLDRAEVYVALKGKGGMLLQTPEGDAK
WISMEPGTVVYVPPYWAHRTVNIGDEPFIFLAIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEENG
EVKVVDNPRWKK
>1qy4_A mol:protein length:189  Glucose-6-phosphate isomerase
MYKEPFGVKVDFETGIIEGAKKSVRRLSDMEGYFVDERAWKELVEKEDPVVYEVYAVEQ
EEKEGDLNFATTVLYPGKVGKEFFFTKGHFHAKLDRAEVYVALKGKGGMLLQTPEGDAK
WISMEPGTVVYVPPYWAHRTVNIGDEPFIFLAIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEENG
EVKVVDNPRWKK