>1r5i_H mol:protein length:216  superantigen
LGSMKLRVENPKKAQKHFVQNLNNVVFTNKELEDIYNLSNKEETKEVLKLFKLKVNQFY
RHAFGIVNDYNGLLEYKEIFNMMFLKLSVVFDTQRKEANNVEQIKRNIAILDEIMAKAD
NDLSYFISQNKNFQELWDKAVKLTKEMKIKLKGQKLDLRDGEVAINKVRELFGSDKNVK
ELWWFRSLLVKGVYLIKRYYEGDIELKTTSDFAKAVFED