>1rhu_B mol:protein length:102  Caspase-3
SGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMH
ILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
>1rhu_B mol:protein length:102  Caspase-3
SGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMH
ILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
>1rhu_A mol:protein length:147  Caspase-3
SGISLDNSYKMDYPEMGLCIIINNKNFHKSTGMTSRSGTDVDAANLRETFRNLKYEVRN
KNDLTREEIVELMRDVSKEDHSKRSSFVCVLLSHGEEGIIFGTNGPVDLKKITNFFRGD
RCRSLTGKPKLFIIQACRGTELDCGIETD