>1rr8_C mol:protein length:565  DNA topoisomerase I
AAWKWWEEERYPEGIKWKFLEHKGPVFAPPYEPLPENVKFYYDGKVMKLSPKAEEVATF
FAKMLDHEYTTKEIFRKNFFKDWRKEMTNEEKNIITNLSKCDFTQMSQYFKAQTEARKQ
MSKEEKLKIKEENEKLLKEYGFCIMDNHKERIANFKIEPPGLSRGRGNHPKMGMLKRRI
MPEDIIINCSKDAKVPSPPPGHKWKEVRHDNKVTWLVSWTENIQGSIKYIMLNPSSRIK
GEKDWQKYETARRLKKCVDKIRNQYREDWKSKEMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEE
GETADTVGCCSLRVEHINLHPELDGQEYVVEFDFLGKDSIRYYNKVPVEKRVFKNLQLF
MENKQPEDDLFDRLNTGILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQLKELTAPDENIP
AKILSYNRANRAVAILCNHQQAPPKTFEKSMMNLQTKIDAKKEQLADARRDLKSAKADA
KVMKDAKTKKVVESKKKAVQRLEEQLMKLEVQATDREENKQIALGTSKLNYLDPRITVA
WCKKWGVPIEKIYNKTQREKFAWAIDMADEDYEF