>1rv5_A mol:protein length:244  ECORV ENDONUCLEASE
SLRSDLINALYDENQKYDVCGIISAEGKIYPLGSDTKVLSTIFELFSRPIINKIAEKHG
YIVEEPKQQNHYPDFTLYKPSEPNKKIAIDIKTTYTNKENEKIKFTLGGYTSFIRNNTK
NIVYPFDQYIAHWIIGYVYTRVATRKSSLKTYNINELNEIPKPYKGVKVFLQDKWVIAG
DLAGSGNTTNIGSIHAHYKDFVEGKGIFDSEDEFLDYWRNYERTSQLRNDKYNNISEYR
NWIYRGRK
>1rv5_C mol:na length:11  5'-D(*AP*AP*AP*GP*AP*T*AP*TP*CP*TP*T)-3'
AAAGATATCTT
>1rv5_B mol:protein length:244  ECORV ENDONUCLEASE
SLRSDLINALYDENQKYDVCGIISAEGKIYPLGSDTKVLSTIFELFSRPIINKIAEKHG
YIVEEPKQQNHYPDFTLYKPSEPNKKIAIDIKTTYTNKENEKIKFTLGGYTSFIRNNTK
NIVYPFDQYIAHWIIGYVYTRVATRKSSLKTYNINELNEIPKPYKGVKVFLQDKWVIAG
DLAGSGNTTNIGSIHAHYKDFVEGKGIFDSEDEFLDYWRNYERTSQLRNDKYNNISEYR
NWIYRGRK
>1rv5_D mol:na length:11  5'-D(*AP*AP*AP*GP*AP*T*AP*TP*CP*TP*T)-3'
AAAGATATCTT
>1rv5_D mol:na length:11  5'-D(*AP*AP*AP*GP*AP*T*AP*TP*CP*TP*T)-3'
AAAGATATCTT