>1rzi_N mol:protein length:230  Fab 47e heavy chain
QVQLLQSGAEVKKPGSSVKVSCKASGGTFSSYAISWVRQAPGQGLEWMGGIIPVFGSAN
YAQKFQGRVTITADEATSTTYMELSSLRSEDTAVYFCAKGGEDGDYLSDPFYYNHGMDV
WGQGTTVTVASASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTS
GVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPK