>1rzk_L mol:protein length:214  ANTIBODY 17B, LIGHT CHAIN
DIVMTQSPATLSVSPGERATLSCRASESVSSDLAWYQQKPGQAPRLLIYGASTRATGVP
ARFSGSGSGAEFTLTISSLQSEDFAVYYCQQYNNWPPRYTFGQGTRLEIKRTVAAPSVF
IFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSL
SSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRG