>1sy6_A mol:protein length:204  T-cell surface glycoprotein CD3 gamma/epsilon chain
MQSIKGNHLVKVYDYQEDGSVLLTCDAEAKNITWFKDGKMIGFLTEDKKKWNLGSNAKD
PRGMYQCKGSQNKSKPLQVYYRMGSADDAKKDAAKKDDAKKDDAKKDGSDGNEEMGGIT
QTPYKVSISGTTVILTCPQYPGSEILWQHNDKNIGGDEDDKNIGSDEDHLSLKEFSELE
QSGYYVCYPRGSKPEDANFYLYLRARV
>1sy6_H mol:protein length:219  OKT3 Fab heavy chain
QVQLQQSGAELARPGASVKMSCKASGYTFTRYTMHWVKQRPGQGLEWIGYINPSRGYTN
YNQKFKDKATLTTDKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCARYYDDHYCLDYWGQGTTLTVS
SAKTTAPSVYPLAPVCGGTTGSSVTLGCLVKGYFPEPVTLTWNSGSLSSGVHTFPAVLQ
SDLYTLSSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEPR
>1sy6_A mol:protein length:204  T-cell surface glycoprotein CD3 gamma/epsilon chain
MQSIKGNHLVKVYDYQEDGSVLLTCDAEAKNITWFKDGKMIGFLTEDKKKWNLGSNAKD
PRGMYQCKGSQNKSKPLQVYYRMGSADDAKKDAAKKDDAKKDDAKKDGSDGNEEMGGIT
QTPYKVSISGTTVILTCPQYPGSEILWQHNDKNIGGDEDDKNIGSDEDHLSLKEFSELE
QSGYYVCYPRGSKPEDANFYLYLRARV
>1sy6_L mol:protein length:213  OKT3 Fab light chain
QIVLTQSPAIMSASPGEKVTMTCSASSSVSYMNWYQQKSGTSPKRWIYDTSKLASGVPA
HFRGSGSGTSYSLTISGMEAEDAATYYCQQWSSNPFTFGSGTKLEINRADTAPTVSIFP
PSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSST
LTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC