>1t6b_X mol:protein length:735  Protective Antigen
EVKQENRLLNESESSSQGLLGYYFSDLNFQAPMVVTSSTTGDLSIPSSELENIPSENQY
FQSAIWSGFIKVKKSDEYTFATSADNHVTMWVDDQEVINKASNSNKIRLEKGRLYQIKI
QYQRENPTEKGLDFKLYWTDSQNKKEVISSDNLQLPELKQKSSNSRKKRSTSAGPTVPD
RDNDGIPDSLEVEGYTVDVKNKRTFLSPWISNIHEKKGLTKYKSSPEKWSTASDPYSDF
EKVTGRIDKNVSPEARHPLVAAYPIVHVDMENIILSKNEDQSTQNTDSQTRTISKNTST
SRTHTSEVHGNAEVHASFFDIGGSVSAGFSNSNSSTVAIDHSLSLAGERTWAETMGLNT
ADTARLNANIRYVNTGTAPIYNVLPTTSLVLGKNQTLATIKAKENQLSQILAPNNYYPS
KNLAPIALNAQDDFSSTPITMNYNQFLELEKTKQLRLDTDQVYGNIATYNFENGRVRVD
TGSNWSEVLPQIQETTARIIFNGKDLNLVERRIAAVNPSDPLETTKPDMTLKEALKIAF
GFNEPNGNLQYQGKDITEFDFNFDQQTSQNIKNQLAELNATNIYTVLDKIKLNAKMNIL
IRDKRFHYDRNNIAVGADESVVKEAHREVINSSTEGLLLNIDKDIRKILSGYIVEIEDT
EGLKEVINDRYDMLNISSLRQDGKTFIDFKKYNDKLPLYISNPNYKVNVYAVTKENTII
NPSENGDTSTNGIKKILIFSKKGYEIG
>1t6b_Y mol:protein length:189  Anthrax toxin receptor 2
GSHMLEDPRGRRAFDLYFVLDKSGSVANNWIEIYNFVQQLAERFVSPEMRLSFIVFSSQ
ATIILPLTGDRGKISKGLEDLKRVSPVGETYIHEGLKLANEQIQKAGGLKTSSIIIALT
DGKLDGLVPSYAEKEAKISRSLGASVYCVGVLDFEQAQLERIADSKEQVFPVKGGFQAL
KGIINSSNGIAA
>1t6b_Y mol:protein length:189  Anthrax toxin receptor 2
GSHMLEDPRGRRAFDLYFVLDKSGSVANNWIEIYNFVQQLAERFVSPEMRLSFIVFSSQ
ATIILPLTGDRGKISKGLEDLKRVSPVGETYIHEGLKLANEQIQKAGGLKTSSIIIALT
DGKLDGLVPSYAEKEAKISRSLGASVYCVGVLDFEQAQLERIADSKEQVFPVKGGFQAL
KGIINSSNGIAA