>1tv9_D mol:na length:5  5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3'
GTCGG
>1tv9_P mol:na length:11  5'-D(*GP*CP*TP*GP*AP*TP*GP*CP*GP*CP*C)-3'
GCTGATGCGCC
>1tv9_A mol:protein length:335  DNA polymerase beta
MSKRKAPQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEA
KKLPGVGTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEG
IKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATV
CGSFRRGAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFM
GVCQLPSKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINE
YTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE
>1tv9_D mol:na length:5  5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3'
GTCGG
>1tv9_T mol:na length:16  5'-D(*CP*CP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*GP*CP*AP*TP*CP*AP*GP*C)-3'
CCGACAGCGCATCAGC