>1u61_A mol:protein length:138  hypothetical protein
SNAMIDAKQLNSLALAYMGDAVYEQYIRYHLLQKGKVRPNQLHRLGTSFVSAKAQAKVV
YHLLETAFLTEEEEAVLRRGRNANSGTVPKNTDVQTYRHSTAFEALIGYHHLLNNRERL
DEIVYKAIAVLEEQEGGTSS
>1u61_A mol:protein length:138  hypothetical protein
SNAMIDAKQLNSLALAYMGDAVYEQYIRYHLLQKGKVRPNQLHRLGTSFVSAKAQAKVV
YHLLETAFLTEEEEAVLRRGRNANSGTVPKNTDVQTYRHSTAFEALIGYHHLLNNRERL
DEIVYKAIAVLEEQEGGTSS