>1u75_B mol:protein length:104  Cytochrome c
GDVEKGKKIFVQKCAQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAPGFTYTDANKNKGITW
KEETLMEYLENPKKYIPGTKMIFAGIKKKTEREDLIAYLKKATNE
>1u75_C mol:protein length:296  cytochrome c peroxidase
MITTPLVHVASVEKGRSYEDFQKVYNAIALKLREDDEYDNYIGYGPVLVRLAWHISGTW
DKHDNTGGSYGGTYRFKKEFNDPSNAGLQNGFKFLEPIHKEFPWISSGDLFSLGGVTAV
QEMQGPKIPWRCGRVDTPEDTTPDNGRLPDADKDAGYVRTFFQRLNMNDREVVALMGAH
ALGKTHLKNSGYEGPWGAANNVFTNEFYLNLLNEDWKLEKNDANNEQWDSKSGYMMLPT
DYSLIQDPKYLSIVKEYANDQDKFFKDFSKAFEKLLENGITFPKDAPSPFIFKTLEEQG
L
>1u75_B mol:protein length:104  Cytochrome c
GDVEKGKKIFVQKCAQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAPGFTYTDANKNKGITW
KEETLMEYLENPKKYIPGTKMIFAGIKKKTEREDLIAYLKKATNE
>1u75_A mol:protein length:296  cytochrome c peroxidase
MITTPLVHVASVEKGRSYEDFQKVYNAIALKLREDDEYDNYIGYGPVLVRLAWHISGTW
DKHDNTGGSYGGTYRFKKEFNDPSNAGLQNGFKFLEPIHKEFPWISSGDLFSLGGVTAV
QEMQGPKIPWRCGRVDTPEDTTPDNGRLPDADKDAGYVRTFFQRLNMNDREVVALMGAH
ALGKTHLKNSGYEGPWGAANNVFTNEFYLNLLNEDWKLEKNDANNEQWDSKSGYMMLPT
DYSLIQDPKYLSIVKEYANDQDKFFKDFSKAFEKLLENGITFPKDAPSPFIFKTLEEQG
L