>1uac_L mol:protein length:107  lysozyme binding Ig kappa chain V23-J2 region
DIVLTQSPATLSVTPGNSVSLSCRASQSIGNNLHWYQQKSHESPRLLIKYASQSISGIP
SRFSGSGSGTDFTLSINSVETEDFGMYFCQQSNSWPYTFGGGTKLEIK
>1uac_H mol:protein length:114  Ig VH,anti-lysozyme
DVQLQESGPSLVKPSQTLSLTCSVTGDSITSDYWSWIRKFPGNRLEYMGYVSSFGSTFY
NPSLKSRISITRDTSKNQYYLDLNSVTTEDTATYYCANWDGDYWGQGTLVTVSAA
>1uac_Y mol:protein length:129  Lysozyme C
KVYGRCELAAAMKRLGLDNYRGYSLGNWVCAAKFESNFNTHATNRNTDGSTDYGILQIN
SRWWCNDGRTPGSKNLCNIPCSALLSSDITASVNCAKKIASGGNGMNAWVAWRNRCKGT
DVHAWIRGCRL
>1uac_Y mol:protein length:129  Lysozyme C
KVYGRCELAAAMKRLGLDNYRGYSLGNWVCAAKFESNFNTHATNRNTDGSTDYGILQIN
SRWWCNDGRTPGSKNLCNIPCSALLSSDITASVNCAKKIASGGNGMNAWVAWRNRCKGT
DVHAWIRGCRL