>1uac_H mol:protein length:114  Ig VH,anti-lysozyme
DVQLQESGPSLVKPSQTLSLTCSVTGDSITSDYWSWIRKFPGNRLEYMGYVSSFGSTFY
NPSLKSRISITRDTSKNQYYLDLNSVTTEDTATYYCANWDGDYWGQGTLVTVSAA