>1vom_A mol:protein length:762  MYOSIN
MNPIHDRTSDYHKYLKVKQGDSDLFKLTVSDKRYIWYNPDPDERDSYECGEIVSETSDS
FTFKTVDGQDRQVKKDDANQRNPIKFDGVEDMSELSYLNEPAVFHNLRVRYNQDLIYTY
SGLFLVAVNPFKRIPIYTQEMVDIFKGRRRNEVAPHIFAISDVAYRSMLDDRQNQSLLI
TGESGAGKTENTKKVIQYLASVAGRNQANGSGVLEQQILQANPILEAFGNAKTTRNNNS
SRFGKFIEIQFNNAGFISGASIQSYLLEKSRVVFQSETERNYHIFYQLLAGATAEEKKA
LHLAGPESFNYLNQSGCVDIKGVSDEDEFKITRQAMDIVGFSQEEQMSIFKIIAGILHL
GNIKFEKGAGEGAVLKDKTALNAASTVFGVNPSVLEKALMEPRILAGRDLVAQHLNVEK
SSSSRDALVKALYGRLFLWLVKKINNVLCSERAAYFIGVLDISGFEIFKVNSFEQLCIN
YTNEKLQQFFNHHMFKVEQEEYLKEKINWTFIDFGLDSQATIDLIDGRQPPGILALLDE
QSVFPNATDNTLITKLHSHFSKKNAKYEEPRFSKTEFGVTHYAGQVMYEIQDWLEKNKD
PLQQDLELCFKDSSDNVVTKLFNDPNIASRAKKGANFITVAAQYKEQLASLMATLETTN
PHFVRCIIPNNKQLPAKLEDKVVLDQLRCNGVLEGIRITRKGFPNRIIYADFVKRYYLL
APNVPRDAEDSQKATDAVLKHLNIDPEQYRFGITKIFFRAGQLARIEEARELPN
>1vom_A mol:protein length:762  MYOSIN
MNPIHDRTSDYHKYLKVKQGDSDLFKLTVSDKRYIWYNPDPDERDSYECGEIVSETSDS
FTFKTVDGQDRQVKKDDANQRNPIKFDGVEDMSELSYLNEPAVFHNLRVRYNQDLIYTY
SGLFLVAVNPFKRIPIYTQEMVDIFKGRRRNEVAPHIFAISDVAYRSMLDDRQNQSLLI
TGESGAGKTENTKKVIQYLASVAGRNQANGSGVLEQQILQANPILEAFGNAKTTRNNNS
SRFGKFIEIQFNNAGFISGASIQSYLLEKSRVVFQSETERNYHIFYQLLAGATAEEKKA
LHLAGPESFNYLNQSGCVDIKGVSDEDEFKITRQAMDIVGFSQEEQMSIFKIIAGILHL
GNIKFEKGAGEGAVLKDKTALNAASTVFGVNPSVLEKALMEPRILAGRDLVAQHLNVEK
SSSSRDALVKALYGRLFLWLVKKINNVLCSERAAYFIGVLDISGFEIFKVNSFEQLCIN
YTNEKLQQFFNHHMFKVEQEEYLKEKINWTFIDFGLDSQATIDLIDGRQPPGILALLDE
QSVFPNATDNTLITKLHSHFSKKNAKYEEPRFSKTEFGVTHYAGQVMYEIQDWLEKNKD
PLQQDLELCFKDSSDNVVTKLFNDPNIASRAKKGANFITVAAQYKEQLASLMATLETTN
PHFVRCIIPNNKQLPAKLEDKVVLDQLRCNGVLEGIRITRKGFPNRIIYADFVKRYYLL
APNVPRDAEDSQKATDAVLKHLNIDPEQYRFGITKIFFRAGQLARIEEARELPN