>1vpo_H mol:protein length:221  anti-testosterone (heavy chain)
EVKLVESGGGLVKPGGSLKLSCAASGFTFSRYALSWVRQTADKRLEWVASIVSGGNTYY
SGSVKGRFTISRDIARNILYLQMSSLRSEDTAMYYCARAYYGYVGLVHWGQGTLVTVSS
AKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQS
DLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDCG
>1vpo_L mol:protein length:219  anti-testosterone (light chain)
DVVVTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSEVIVTRNGYTPIEWYLQKPGQSPKLLIYKAYKR
FPGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDLGVYYCFDGSTVPPKFGGGTKLEIKRADAAP
TVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDST
YSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRDEC
>1vpo_H mol:protein length:221  anti-testosterone (heavy chain)
EVKLVESGGGLVKPGGSLKLSCAASGFTFSRYALSWVRQTADKRLEWVASIVSGGNTYY
SGSVKGRFTISRDIARNILYLQMSSLRSEDTAMYYCARAYYGYVGLVHWGQGTLVTVSS
AKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQS
DLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDCG