>1vpo_L mol:protein length:219  anti-testosterone (light chain)
DVVVTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSEVIVTRNGYTPIEWYLQKPGQSPKLLIYKAYKR
FPGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDLGVYYCFDGSTVPPKFGGGTKLEIKRADAAP
TVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDST
YSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRDEC