>1y1v_G mol:protein length:171  DNA-directed RNA polymerase II 19 kDa polypeptide
MFFIKDLSLNITLHPSFFGPRMKQYLKTKLLEEVEGSCTGKFGYILCVLDYDNIDIQRG
RILPTDGSAEFNVKYRAVVFKPFKGEVVDGTVVSCSQHGFEVQVGPMKVFVTKHLMPQD
LTFNAGSNPPSYQSSEDVITIKSRIRVKIEGCISQVSSIHAIGSIKEDYLGAI