>1y1v_I mol:protein length:122  DNA-directed RNA polymerase II subunit 9
MTTFRFCRDCNNMLYPREDKENNRLLFECRTCSYVEEAGSPLVYRHELITNIGETAGVV
QDIGSDPTLPRSDRECPKCHSRENVFFQSQQRRKDTSMVLFFVCLSCSHIFTSDQKNKR
TQFS