>1yhq_E mol:protein length:178  50S ribosomal protein L6P
MPRVELEIPEDVDAEQDHLDITVEGDNGSVTRRLWYPDIDVSVDGDTVVIESDEDNAKT
MSTIGTFQSHIENMFHGVTEGWEYGMEVFYSHFPMQVNVEGDEVVIENFLGEKAPRRTT
IHGDTDVEIDGEELTVSGPDIEAVGQTAADIEQLTRINDKDVRVFQDGVYITRKPNRGD
A