>1yit_E mol:protein length:178  50S RIBOSOMAL PROTEIN L6P
MPRVELEIPEDVDAEQDHLDITVEGDNGSVTRRLWYPDIDVSVDGDTVVIESDEDNAKT
MSTIGTFQSHIENMFHGVTEGWEYGMEVFYSHFPMQVNVEGDEVVIENFLGEKAPRRTT
IHGDTDVEIDGEELTVSGPDIEAVGQTAADIEQLTRINDKDVRVFQDGVYITRKPNRGD
A