>1yyl_L mol:protein length:214  antibody 17b light chain
DIVMTQSPATLSVSPGERATLSCRASESVSSDLAWYQQKPGQAPRLLIYGASTRATGVP
ARFSGSGSGAEFTLTISSLQSEDFAVYYCQQYNNWPPRYTFGQGTRLEIKRTVAAPSVF
IFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSL
SSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRG