>1yyl_Q mol:protein length:214  antibody 17b light chain
DIVMTQSPATLSVSPGERATLSCRASESVSSDLAWYQQKPGQAPRLLIYGASTRATGVP
ARFSGSGSGAEFTLTISSLQSEDFAVYYCQQYNNWPPRYTFGQGTRLEIKRTVAAPSVF
IFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSL
SSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRG