>1yyl_R mol:protein length:229  antibody 17b heavy chain
EVQLVESGAEVKKPGSSVKVSCKASGDTFIRYSFTWVRQAPGQGLEWMGRIITILDVAH
YAPHLQGRVTITADKSTSTVYLELRNLRSDDTAVYFCAGVYEGEADEGEYDNNGFLKHW
GQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSG
VHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPK