>1zrc_X mol:na length:21  5'-D(*CP*TP*AP*GP*AP*TP*CP*AP*CP*AP*TP*TP*TP*TP*TP*CP*GP*AP*AP*AP*T)-3'
CTAGATCACATTTTTCGAAAT
>1zrc_B mol:protein length:209  Catabolite gene activator
VLGKPQTDPTLEWFLSHCHIHKYPSKSTLIHQGEKAETLYYIVKGSVAVLIKDEEGKEM
ILSYLNQGDFIGELGLFEEGQERSAWVRAKTACEVAEISYKKFRQLIQVNPDILMRLSA
QMARRLQVTSEKVGNLAFLDVTGRIAQTLLNLAKQPDAMTHPDGMQIKITRQEIGQIVG
CSRETVGRILKMLEDQNLISAHGKTIVVYGTR
>1zrc_Y mol:na length:17  5'-D(*AP*TP*TP*TP*CP*GP*AP*AP*AP*AP*AP*TP*GP*TP*GP*AP*T)-3'
ATTTCGAAAAATGTGAT
>1zrc_W mol:na length:17  5'-D(*AP*TP*TP*TP*CP*GP*AP*AP*AP*AP*AP*TP*GP*TP*GP*AP*T)-3'
ATTTCGAAAAATGTGAT
>1zrc_A mol:protein length:209  Catabolite gene activator
VLGKPQTDPTLEWFLSHCHIHKYPSKSTLIHQGEKAETLYYIVKGSVAVLIKDEEGKEM
ILSYLNQGDFIGELGLFEEGQERSAWVRAKTACEVAEISYKKFRQLIQVNPDILMRLSA
QMARRLQVTSEKVGNLAFLDVTGRIAQTLLNLAKQPDAMTHPDGMQIKITRQEIGQIVG
CSRETVGRILKMLEDQNLISAHGKTIVVYGTR
>1zrc_Z mol:na length:21  5'-D(*CP*TP*AP*GP*AP*TP*CP*AP*CP*AP*TP*TP*TP*TP*TP*CP*GP*AP*AP*AP*T)-3'
CTAGATCACATTTTTCGAAAT
>1zrc_Z mol:na length:21  5'-D(*CP*TP*AP*GP*AP*TP*CP*AP*CP*AP*TP*TP*TP*TP*TP*CP*GP*AP*AP*AP*T)-3'
CTAGATCACATTTTTCGAAAT