>2axt_V mol:protein length:137  Cytochrome c-550
AELTPEVLTVPLNSEGKTITLTEKQYLEGKRLFQYACASCHVGGITKTNPSLDLRTETL
ALATPPRDNIEGLVDYMKNPTTYDGEQEIAEVHPSLRSADIFPKMRNLTEKDLVAIAGH
ILVEPKILGDKWGGGKVYY