>2axt_v mol:protein length:137  Cytochrome c-550
AELTPEVLTVPLNSEGKTITLTEKQYLEGKRLFQYACASCHVGGITKTNPSLDLRTETL
ALATPPRDNIEGLVDYMKNPTTYDGEQEIAEVHPSLRSADIFPKMRNLTEKDLVAIAGH
ILVEPKILGDKWGGGKVYY