>2bg9_A mol:protein length:370  ACETYLCHOLINE RECEPTOR PROTEIN, ALPHA CHAIN
SEHETRLVANLLENYNKVIRPVEHHTHFVDITVGLQLIQLINVDEVNQIVETNVRLRQQ
WIDVRLRWNPADYGGIKKIRLPSDDVWLPDLVLYNNADGDFAIVHMTKLLLDYTGKIMW
TPPAIFKSYCEIIVTHFPFDQQNCTMKLGIWTYDGTKVSISPESDRPDLSTFMESGEWV
MKDYRGWKHWVYYTCCPDTPYLDITYHFIMQRIPLYFVVNVIIPCLLFSFLTVLVFYLP
TDSGEKMTLSISVLLSLTVFLLVIVELIPSTSSAVPLIGKYMLFTMIFVISSIIVTVVV
INTHHRSPSTHSAIEGVKYIAEHMKSDEESSNAAEEWKYVAMVIDHILLCVFMLICIIG
TVSVFAGRLIELSQEG