>2bpf_A mol:protein length:335  PROTEIN (DNA POLYMERASE BETA (E.C.2.7.7.7))
MSKRKAPQETLNGGITDMLVELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEA
KKLPGVGTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVTGIGPSAARKLVDEG
IKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFEDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKLDPEYIATV
CGSFRRGAESSGDMDVLLTHPNFTSESSKQPKLLHRVVEQLQKVRFITDTLSKGETKFM
GVCQLPSENDENEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINE
YTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEQDIFDYIQWRYREPKDRSE