>2bu6_A mol:protein length:394  PYRUVATE DEHYDROGENASE KINASE ISOENZYME 2
GSAPKYIEHFSKFSPSPLSMKQFLDFGSSNACEKTSFTFLRQELPVRLANIMKEINLLP
DRVLSTPSVQLVQSWYVQSLLDIMEFLDKDPEDHRTLSQFTDALVTIRNRHNDVVPTMA
QGVLEYKDTYGDDPVSNQNIQYFLDRFYLSRISIRMLINQHTLIFDGSTNPAHPKHIGS
IDPNCNVSEVVKDAYDMAKLLCDKYYMASPDLEIQEINAANSKQPIHMVYVPSHLYHML
FELFKNAMRATVESHESSLILPPIKVMVALGEEDLSIKMSDRGGGVPLRKIERLFSYMY
STAPTPQPGTGGTPLAGFGYGLPISRLYAKYFQGDLQLFSMEGFGTDAVIYLKALSTDS
VERLPVYNKSAWRHYQTIQEAGDWCVPSTEPKNTSTYRVS
>2bu6_A mol:protein length:394  PYRUVATE DEHYDROGENASE KINASE ISOENZYME 2
GSAPKYIEHFSKFSPSPLSMKQFLDFGSSNACEKTSFTFLRQELPVRLANIMKEINLLP
DRVLSTPSVQLVQSWYVQSLLDIMEFLDKDPEDHRTLSQFTDALVTIRNRHNDVVPTMA
QGVLEYKDTYGDDPVSNQNIQYFLDRFYLSRISIRMLINQHTLIFDGSTNPAHPKHIGS
IDPNCNVSEVVKDAYDMAKLLCDKYYMASPDLEIQEINAANSKQPIHMVYVPSHLYHML
FELFKNAMRATVESHESSLILPPIKVMVALGEEDLSIKMSDRGGGVPLRKIERLFSYMY
STAPTPQPGTGGTPLAGFGYGLPISRLYAKYFQGDLQLFSMEGFGTDAVIYLKALSTDS
VERLPVYNKSAWRHYQTIQEAGDWCVPSTEPKNTSTYRVS