>2cjy_B mol:protein length:103  CASPASE-3
ASGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFM
HILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH