>2cpk_I mol:protein length:20  PEPTIDE INHIBITOR 20-MER
TTYADFIASGRTGRRNAIHD
>2cpk_E mol:protein length:350  cAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE, CATALYTIC SUBUNIT
GNAAAAKKGSEQESVKEFLAKAKEDFLKKWETPSQNTAQLDQFDRIKTLGTGSFGRVML
VKHKESGNHYAMKILDKQKVVKLKQIEHTLNEKRILQAVNFPFLVKLEFSFKDNSNLYM
VMEYVAGGEMFSHLRRIGRFSEPHARFYAAQIVLTFEYLHSLDLIYRDLKPENLLIDQQ
GYIQVTDFGFAKRVKGRTWTLCGTPEYLAPEIILSKGYNKAVDWWALGVLIYEMAAGYP
PFFADQPIQIYEKIVSGKVRFPSHFSSDLKDLLRNLLQVDLTKRFGNLKNGVNDIKNHK
WFATTDWIAIYQRKVEAPFIPKFKGPGDTSNFDDYEEEEIRVSINEKCGKEFTEF
>2cpk_I mol:protein length:20  PEPTIDE INHIBITOR 20-MER
TTYADFIASGRTGRRNAIHD