>2f4v_F mol:protein length:101  30S ribosomal protein S6
MRRYEVNIVLNPNLDQSQLALEKEIIQRALENYGARVEKVEELGLRRLAYPIAKDPQGY
FLWYQVEMPEDRVNDLARELRIRDNVRRVMVVKSQEPFLANA